CELEBRANDO LA VIDA

CELEBRANDO LA VIDA
TONY CASTELLANOS CON EL COLECTIVO SENDERO DE LUZ

3.7.12

ITUTUNGA


Itutunga pal ne metzi

mey itutunga

shuga pal ne metzi

nu yulu pagui

Ejekat tic ne tzuncal

ashan ipantililishti

shishi ishkikishki musta

ne yultuk mushi

Itutnga tic ne yulu

nesh tanestuk ne metzi

najani ne metzi pal tajati

No hay comentarios: